Programmet startet med omvisning og informasjon om hva TkØ er og hva TkØ kan tilby. Deretter var det tid for faginnlegg. Først snakket pedodontist Reidun Agnalt om traumebehandling hos unge pasienter, hvor hun la vekt på akuttvurdering og betydningen av god førstehjelp. Deretter holdt TkØs klinikksjef Jon Sudbø  innlegg om forsvarlig tannbehandling av ruspasienter. Og vipps, så var besøket over.

Vi takker for besøket og sier på gjensyn!