- Jeg fulgte tannlegespesialist Thomas Brox hos TKNN og fikk være med på konsultasjoner og operasjoner. Jeg deltar på en del operasjoner på TkØ, så det er veldig interessant å se hvordan de løser dette arbeidet andre plasser. Det er mange likhetstrekk, men vi kan nok fortsatt bli enda bedre og optimalisere vårt eget kirurgteam og måten vi jobber på, forteller Eirin.

Eirin fikk også være på legevisitt på Universitetssykehuset i forbindelse med oppfølging etter en kjeveortopedisk operasjon. 

- En utrolig spennende og interessant opplevelse, hvor jeg fikk et ørlite innblikk i de litt mer omfattende operasjonene enn de vi utfører på TkØ, forteller hun.

Forelesning med professor Geir Støre

- Og for meg som er hjelpepleier var det veldig lærerikt å få være med på en forelesing med Geir Støre. Jeg jobber jo med Geir på klinikken nesten daglig, så det var veldig kjekt og interessant å se forelesern og professoren Geir, og få delta på den praksisforberedende undervisningen hans for tannlegestudentene.

Nye kontakter

I løpet av to dager, så rekker man å møte og prate med en del nye mennesker, og det var ingen unntak for Eirin! 

- Dette er jo en veldig fin måte å knytte nettverk på, med mulighet til å dele erfaringer fra like virksomheter som TKNN, men også med UIT og tannlegestudentene! Nå venter vi bare på besøk fra våre kollegaer og andre bekjentskaper i nord, avslutter en smilende Eirin.

 

På UIT.jpg                     uit_4_500x258.jpg  

Bilde: Eirin sammen med UIT ansatte                      Bilde: Fra praksisforberedende undervisning på SIMU-klinikken på UIT