TkØ tar imot henvisninger fra tannpleiere, tannleger og tannlegespesialister i offentlig og privat tannhelsetjeneste.

 

Hva skal henvisningen inneholde?

For å legge en god behandlingsplan og gi best mulig behandling til pasienten er det viktig at henvisningen inneholder all nødvendig informasjon.

Dokumentene er utformet i samarbeid med våre henvisere i regionen. Sist revidert mai 2021.

 

Hvordan sende henvisning?

Henvisning sendes til TkØ pr. post.

Postadresse
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)
Sørkedalsveien 10A
0369 Oslo

 

Kontaktinformasjon

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt på e-postadresse klinikk.tko@viken.no (obs: ikke oppgi personsensitiv informasjon pr. e-post)
eller på telefon 23 69 39 00 (sentralbord).