Håndhygieneuka startet med at alle ansatte fikk utlevert hver sin brosjyre; "Vett og Uvett", en brosjyre om bruk av hansker for tannleger og annet tannhelsepersonell, utviklet av Folkehelseinstituttet (FHI). Det er også hengt opp flere plakater om bruk av engangshansker, både på klinikken og lunsjrommet vårt.

To håndhygieneinspektører er utpekt,  som denne uken har et overordnet ansvar for å følge opp sine kollegaer, og si ifra ved feil bruk av hansker og generell håndhygiene.

-Dette er første gangen vi prøver ut en inspektørrolle på TkØ, det kan kanskje høres litt voldsomt ut, men jeg tror vi alle kan bli flinkere til å si ifra til hverandre og passe på hverandre, sier kvalitetsrådgiver Merete Berg-Berthinussen. 

- Vi gjør en evaluering og ser hvilke tilbakemeldinger vi får, så kanskje vi skal benytte oss av en slik inspektørrolle på andre områder også, avslutter Merete.

 

Vi har også publisert flere opplæringsfilmer om håndhygiene fra FHI på hjemmesiden vår.