Prosjekttittel:

Mål: Etablere et nytt fagnettverk for eldres munnhelse (gerodontologi). Gjennom seminarer, symposier, og en ny informativ nettside skal nettverket synligjøre forskning, øke forskningsaktiviteten og det tverrfaglige samarbeid med andre helsetjenesteområder.

Prosjekteier: TkV-Rogaland

Prosjekttype: Forskningsprosjekt

Finansiering: Norges forskningsråd (NFR)

Prosjektleder: Vibeke Bull, forskningsleder v/ TkV-Rogaland

Kontaktperson hos TkØ: Vibeke Ansteinsson, forskningsleder TkØ

  • Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt)
  • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Nord-Norge (TkNN)
  • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør (TkS)
  • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest, Hordaland (TkV)
  • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)

Prosjektpeiode: 2018-2022