Forslaget om å utfase ordningen med særfradrag for store utgifter til tannbehandling betyr at skatteytere med ca. kr. 10 000 og mer i utgifter til tannbehandling ikke lenger får mulighet til å søke om skattefritak for beløpet. Dette vil gjelde fra 1.1.2012. Midlene som frigjøres ved å utfase denne ordningen skal overføres til Folketrygdens tannbehandlingsrefusjon (jfr. informasjon fra Helsedirektoratet).