Heftet gis ut av Helse- og omsorgsdepartementet og er tilgjengelig elektronisk.
 

Nytt regelverk og takster fra 1.1.2020 – stønad til tannbehandling

Det gule heftet 2020: Revidert rundskriv– ikrafttredelse 1. januar 2020

Takster