Læringsmål

Alle aktører som utfører dekontaminering påtar seg et viktig ansvar. Helsepersonell loven viser til at helsepersonell skal utøve sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet som kan forventes ut fra arbeidets karakter. Kunnskapen om smittestoffer og deres motstandskraft samt kompleksiteten på det medisinske utstyret stiller stadig økte krav til kompetansen om, og kvaliteten på dekontamineringen.

Kursets gir deltakerne grunnleggende kunnskaper og et godt utgangspunkt for å kunne vurdere om dekontamineringen på egen arbeidsplass er tilfredsstillende eller trenger forbedringer.

Praktisk informasjon

Antall timer NTFs etter.utd.: 4

Dato: Onsdag 2. september 2020

Tidspunkt: 10:00-14:00

Sted: TkØs lokaler, Sørkedalsveien 10a, 0369 Oslo

Pris: 400 kr pr deltaker

Påmeldingsfrist: Onsdag 12. august 2020