TkØ søker forskningskoordinator med helsefaglig bakgrunn som har interesse for forskning og fagutvikling. Stillingen er hovedsakelig knyttet til prosjektet: Samhandling for bedre tannhelsetjeneste til hjemmeboende pasienter - CORAL. Den ansatte vil også bli involvert i oppfølging av andre forskningsprosjekter ved TkØ.

CORAL er finansiert av Norges forskningsråd (NFR) og er et samarbeidsprosjekt mellom Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst og Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet (UiO).

Den som ansettes i TkØ blir ansatt i Viken fylkeskommune med arbeidssted i Oslo sentrum.

Les hele stillingsannonse her

Frist: 22. juni 2020.