Vibeke Ansteinsson, forskningsleder hos TkØ, skal ha en presentasjon med tittel "Oral manifestation related to Snus use among adolescent in Norway", samt være Chair i en sesjon, Oral Seq#69 Effectiveness of Oral Care.

Tannlege Jorun Torper skal presentere poster "Moving The Four Habits Model into Dentistry Development of a Dental Consultation Model - Do dentists need a fifth habit?"

Og forsker Ewa Hovden er medforfatter på poster "Orofacial Granulomatosis in Children – Knowledge Among Norwegian Dental Clinicians".