Teamene jobber med tilrettelagt tannbehandling for torturofre, odontofobiofre og de med odontofobi (TOO-behandling). Behandlingstilbudet er organisert som et prosjekt på landsbasis og finansiert av Helsedirektoratet.

Hvert år arrangerer TkØ to seminarer for teamene for å heve kompetansen samtidig som det er anledning for erfaringsutveksling. Årets første seminar gikk over to dager og denne gangen var hovedtemaet eksperimentell tilnærming i vanskelige pasientsituasjoner. Her fikk deltakerne blant annet prøvd seg i rollespill. Psykolog Lillian Larsen fra  TOO-teamet i Østfold, holdt innlegg om PTSD/dissosiasjon, altså hvordan få pasienten til å være til stede i situasjonen. Neste samling vil være til høsten.