TkØ inviterte deltakere fra regionen for å starte arbeidet med å lage ny strategiplan for TkØ for 2018-2022. Eksisterende strategi går ut 2017 og dermed er tiden inne for å starte prosessen med ny strategi. Blant deltakerne var det både overtannleger, forskere, tannpleier og fylkestannleger i tillegg til medlemmer fra TkØs styre, representantskap og TkØ.

- Dette er et betydningsfullt arbeid og vi setter stor pris på at deltakerne er så engasjerte, sier direktør Hilde Vogt Toven og legger til at det er viktig at også representanter fra regionen deltar i en slik prosess.

Strategiplan TkØ 2012-2017