- Selv om vi allerede har vært i drift en god stund, gleder oss til å markere at TkØ formelt er åpnet, sier TkØs direktør Hilde Vogt Toven, og understreker at senteret fremdeles er under oppbygging.

De inviterte til åpningen er blant annet politikere, fylkesordførere, fylkestannleger, samarbeidspartnere fra forskningsmiljø og tannhelsetjenesten, Den norske tannlegeforening, Norsk Tannpleierforening, Tannhelsesekretærenes Forbund, Norsk Tannvern og de øvrige regionale odontologiske kompetansesentrene.

Vi gleder oss!

Program for dagen