Hvem gjelder tilbudet for?

Tilbudet gjelder for alle pasienter som har behov for oral- og/eller kjevekirurgisk behandling.
TkØ tilbyr behandling i et tverrfaglig spesialistmiljø og vil vurdere den enkelte henvisning i et tverrfaglig perspektiv.

Hvem kan henvise?

Vi tar imot henvisninger fra tannpleiere, tannleger og tannlegespesialister i privat og offentlig tannhelsetjeneste.

Hva skal henvisningen inneholde?

Vi ber om en skriftlig henvisning som inneholder pasientens kontaktinformasjon, relevante anamnestiske opplysninger og kliniske funn og symptomer.
Vi ønsker vedlagt relevante kliniske bilder og røntgenbilder (digitalt format) og utskrift av pasientjournal.

Hvor sender du henvisningen?

Henvisning sendes til TkØ pr. post:
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)
Sørkedalsveien 10A
0369 Oslo

Spørsmål?

Kontakt oss på klinikk@tkost.no  eller på telefon 23 69 39 00 (sentralbord)
 

Gå til Oral- og kjevekirurgisk spesialistbehandling