Direktør i TkØ, Hilde Vogt Toven, åpnet møtet med blant annet å si litt om bakgrunnen for etableringen av TkØ og de andre regionale kompetansesentrene, TkØs mandat og arbeidsoppgaver, og veien videre.

Deretter presenterte forskningsleder Vibeke Ansteinsson forsknings- og utredningsprosjekter som TkØ enten driver eller deltar i, i tillegg til å si noe om hva slags tjenester TkØ kan bistå med for tannleger og tannpleiere som ønsker å drive praksisnær forskning.

Til slutt la tannlege Jorun Torper frem et case for å beskrive hvordan et behandlingsforløp innen TOO-behandling kan foregå.

Møtet ble avsluttet med en omvisning i lokalene.

Vi takker for hyggelig møte!