Mange muligheter til å øke kompetansen i tannhelse - Tannhelsesekretæren nr. 4 - 2018

Styrk kompetansen din hos TKØ!  - Tannstikka nr. 6, 2018

35 000 timer brukt på forebyggende arbeid i tannhelsetjenesten – men de vet ikke om det hjelper - forskning.no 17.10.2018

Hjelp for tannlegeskrekk - Norsk forening for kognitiv terapi, www.kognitiv.no  1.10.2018

Behov for en saklig fagdiskusjon - Dagens Medisin 24.09.2018

Hvilke behandlinger bruker tannleger for å reparere barns tenner?    - forskning.no 7.9.2018

Mer kunnskap og enda bedre tannhelse: Folkehelseforskning ved de regionale kompetansesentrene  - Munnpleien Nr. 1, 2018 - Årgang 101

Slik ble "Pia" kvitt tannlegeskrekken - forskning.no 29.05.2018

Skal kartlegge tannhelsen til 3000 nordtrøndere - forskning.no 21.02.2018

Feilinformasjon om de regionale odontologiske kompetansesentrene  - Dagens Medisin 13.01.2018

Tannregulering er verre for jentene - forskning.no 14.11.2017

Rusmisbrukere sliter med tannhelsa til tross for gratis behandling - forskning.no 3.5.2017

Vil finne den beste metoden mot hull i tennene - forskning.no 5.4.2017 

Skal kurse tannhelsepersonell om snusforebyggende arbeid - forskning.no 30.3.2017

Ekstrem tannlegeskrekk: Det er hjelp å få. abcnyheter.no 16.10.2016

- Skal sikre bedre tannhelsetjenester - Oppland.no 22.9.2016

Forskningsprosjekt om snusbruk - Oppland.no 9.9.2015

De som trenger det mest - om tannhelsetilbud, behandlingsbehov og effekt av tannbehandlingen til rusmiddelmisbrukere - Munnpleien, nr. 1, 2015

Hjelp mot tannlegeskrekk - Ekko, NRK Radio P2, 9.3.2015

Hils på TKØ! - Tannstikka nr. 4, 2014

Om TOO-tilbudet i Moss med tannlege Karianne Olsen - NiTimen, NRK Radio, 31.3.2014

Temmer frykten med psykolog - Gudbrandsdølen Dagningen, 30.1.2014 

TKØ satser på e-læring - Den Norske Tannlegeforenings Tidende, 16.5.2013

Tilbyr tannhjelp til torturofre - Amnesty, 5.2.2013

Derfor er vi redd for tannlegen - VG Nett, 5.2.2013

Hilde hjelper ofre for tortur og overgrep - Tannhelsesekretærne, 2012 nr. 5

Kunnskapssenteret og TKØ samarbeider for mer klinisk forskning - Kunnskapssenteret.no, 21.11.2012

Tannlege og psykolog samarbeider i nytt prosjekt der de skal behandle ofre for tortur og overgrep samt odontofobipasienter - Den Norske Tannlegeforenings Tidende, 2012

Sprer kunnskap fra midlertidige lokaler - Den Norske Tannlegeforenings Tidende, 2012 nr. 3

Kompetansesentrene på rett spor - Den Norske Tannlegeforenings Tidende, 2012 nr. 3

Nytt tannhelsetilbud til incestutsatte - Ikke stikk`a, 2012 nr. 2

Introduksjonskurs – klinisk forskning - Den Norske Tannlegeforenings Tidende, 2011 nr. 3

Felles kompetansesenter for tannhelse - Avisa Valdres, 7.6.2010

Mange fordeler med felles kompetansesenter - Oppland fylkeskommune, 7.6.2010

Hinder for etablering av midlertidig kompetansesenter på Østlandet - Mangel på penger - Den Norske Tannlegeforenings Tidende, 2010 nr. 2