I forkant av konsultasjoner kontakter vi pasientene for å avklare smittestatus for seg og eventuell ledsager.

Det er ikke anledning til å møte opp på tannklinikken utenom avtale.

Pasienten kan ha med seg én ledsager ved behov.

Renholdet ved TkØ er forsterket som følge av koronasituasjonen. Vi ber pasienter som har time hos oss om å bruke hånddesinfeksjonen, som er tilgjengelig på venteværelset, og holde avstand til andre pasienter.

Er du forhindret fra å møte, kontakt oss på telefon: 23 69 39 00.