Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Vibeke Ansteinsson

Forskningsleder

Vibeke Ansteinsson

Telefon: +47 934 97 026

E-post: vibekean@ofk.no

Faglige interesser

Forskningsledelse. Praksisnær forskning. Samhandlingsforskning. Innovasjon i offentlig sektor. Biomaterialer. Folkehelse og snusbruk i Norge.

Utdanning og arbeid

Vibeke begynte som forskningsleder på TkØ i 2014 og har siden det jobbet mot etablere og utvikle forskningsaktiviteten på TkØ. Hun har en mastergrad i toksikologi fra Universitetet i Oslo og i 2013 disputerte hun med avhandlingen “In vitro toxicity of filler particles and methacrylates used in dental composite materials- Cytokine release and cell death“ ved Universitetet i Bergen, Institutt for klinisk odontologi, tilknyttet forskningsgruppen for biomaterialer. Vibeke har tidligere arbeidet ved Folkehelseinstituttet og som forsker på Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM). Hun har stilling som førsteamanuensis II ved Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO).

Samarbeid

Tannhelsetjenestens kompetansesentre (Tkene), Folkehelseinstituttet (FHI), Statens Arbeidsmiljø Institutt (STAMI), Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM), Det odontologisk fakultet (UiO).