Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hospitering ved spesialistklinikken

Publisert | Oppdatert 02. mars 2023

TkØ tilbyr hospitering for tannhelsepersonell ved spesialistklinikken.  

Hospitering

TkØ tilbyr tannhelsepersonell mulighet til å hospitere ved spesialistklinikken. Det innebærer at tannhelsepersonell kan følge og delta i behandling av både egne henviste pasienter og andre pasienter ved TkØ innen alle spesialistområder. Den som hospiterer får mulighet til å jobbe sammen med en eller flere spesialister og bli involvert i pasientbehandlingen. Tannpleiere og tannhelsesekretærer kan også hospitere.

TkØs spesialistklinikk

TkØ er henvisningsinstans og har i dag spesialister innen pedodonti, periodonti, endodonti, protetikk, radiologi og oral kirurgi. I tillegg tilbyr TkØ behandling i narkose og tannbehandling med lystgassedasjon. Spesialistene jobber tverrfaglig ved kompliserte henvisninger av sammensatte problemstillinger for å yte hjelp på best mulig måte.

Spesialistene har også en rådgivende rolle overfor tannhelsetjenesten. Dette skjer blant annet gjennom veiledning av personell ved pasientbehandling og kasusdiskusjoner, kurs og seminarer og tilbud om hospitering ved TkØs spesialistklinikk. Målet er å heve kompetansen hos tannhelsetjenesten og gi tannhelsepersonell praktisk anvendbart læringsutbytte.

Interessert?

For mer informasjon om hospitering, kontakt klinikksjef Jon Sudbø.