Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hvordan komme i gang med prosjektarbeid? Rådgivning og veiledning fra TkØ

| Oppdatert 15. mai 2024

Er du tannhelsepersonell og planlegger et forskningsprosjekt? Er du interessert i forskning, men mangler erfaring? Kanskje du trenger hjelp til å realisere en ide til et forskningsprosjekt? 

Ett av TkØs forskningsmål er å skape mer interesse for forskning og bidra til økt forskningskompetanse, forskningsaktivitet og kunnskapsbasert praksis i tannhelsetjenesten. På denne siden finner du noen tips for hvordan du kan komme i gang med prosjektarbeid og hvordan TkØs forskningsavdeling kan hjelpe deg videre.
For bistand fra TkØ fyller du ut skjemaet som du finner under punktet "Bistand fra TkØ: utfylling av skjema". 

Kurs i prosjektarbeid

Vi anbefaler å ta kurset "Prosjektarbeid for tannhelsepersonell", som TkØ arrangerer. Det passer både for nybegynnere og for de som er litt mer erfarne. 

Kurset går igjennom noen grunnleggende elementer i prosjektarbeid som

  • prosjektets formål
  • få oversikt over hva som allerede finnes innen samme tema/vinkling
  • hvordan designe studie og utforme prosjektbeskrivelse
  • etikk 
  • prosjektstøtte hos TkØ 

Litteratursøk og kritisk vurdering av litteratur

Tilgang til litteratursøk

Før du går i gang med prosjektet er det viktig at du undersøker hva som er gjort tidligere innenfor temaet og hva som er funnet. 
For å sjekke dette kan du for eksempel bruke søkemotoren til Tannhelsetjenestens kompetansesentre. Søkemotoren kan brukes for søk etter faglitteratur, artikler, tidsskrifter, bøker m.m.
Mer informasjon om søkemotoren og hvordan få tilgang til den  
 

Kritisk vurdering av vitenskapelige artikler

Å vurdere gyldigheten av informasjonen i en studie er viktig. Som leser bør du vurdere kunnskap kritisk på en konstruktiv måte. Men hva er prinsppene for kritisk vurdering av litteratur? Det finnes flere ressurser som kan være nyttig å bruke her. Et eksempel er Kildekompasset. Nettstedet forklarer hvordan du bør bruke kilder og innholder råd og veiledning for hvordan gå frem for å kritisk vurdere vitenskapelige artikler. Nettstedet er utviklet og drevet av Universitetet i Agder, Universitetet i Sørøst-Norge og Universitetet i Stavanger. 
 

Kurs i kritisk vurdering av kilder 

Er du ukjent med hvordan du skal kritisk vurdere kilder, kan det være nyttig med et kurs. Slike kurs arrangeres ved flere steder, blant annet ved universitetsbiblioteker. 
TkØ også har mulighet til å holde kurs i kritisk vurdering av kilder. Ta kontakt med TkØ for å høre mer om dette: Ewa Hovden, seniorforsker TkØ, e-post: ewah@ofk.no

Godkjenning av prosjektet fra eksterne instanser

Et prosjekt må ofte godkjennes av eksterne instanser før det kan la seg gjennomføre. Det er avhengig av hva og hvordan skal undersøkes. Det kan derfor være lurt å bli litt bedre kjent med noen av disse instansene. 

Norsk senter for forskningsdata (NSD)

Norsk senter for forskningsdata (NSD) er et nasjonalt senter og arkiv for forskningsdata. NSD arbeider for å gjøre data om mennesker og samfunn tilgjengelig for forskning. 
 

Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) 

Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) avgjør om et prosjekt er regulert av helseforskningsloven og kan regnes som helseforskning.

 

Oversikten er ikke uttømmende. 

Relevante institusjoner

Vi har samlet noen relevante institusjoner det kan være greit å ta en nærmere titt på. 

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis (KBP) er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon. Nettressursen kunnskapsbasertpraksis.no under Helsebiblioteket.no har nyttige verktøy, som for eksempel e-læringskurs, innføring i statistikk osv. 
 

Helsebiblioteket

Helsebiblioteket.no gir gratis tilgang til fagprosedyrer, oppslagsverk, databaser, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser for helsepersonell.
 

De nasjonale forskningsetiske komiteene

De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer. Dette gjør de gjennom forebyggende arbeid, rådgiving, vedtak og gransking av enkeltsaker om mulig uredelig forskning.
 

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå (SSB) er en faglig uavhengig institusjon ansvarlig for å samle inn, produsere og publisere offisiell statistikk relatert til økonomi, befolkning og samfunn på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Vi har i tillegg en omfattende forsknings- og analysevirksomhet.

Bistand fra TkØ til forskningsprosessen

TkØs forskningsavdeling kan bistå i flere deler av forskningsprosessen. Det kan for eksempel være vurdering av prosjektbeskrivelse, metodevalg eller analyse.

For å kunne hjelpe deg på best mulig måte, må vi vite litt om prosjektet først: 

  • last ned skjemaet nedenfor (word-fil)
  • fyll ut, scanne/evt. ta bilde av utfylt skjema
  • send skjemaet/bildet av utfylt skjema til TkØs forskningsavdeling ved Marte-Mari Uhlen-Strand, seniorforsker. E-postadresse: martemariu@ofk.no

 

Skjema: Henvendelse til TkØ om bistand til prosjektarbeid (word-fil)

Del artikkelen