Hvem er TOO for?

Personer som

  • har vært utsatt for tortur
  • har vært utsatt for overgrep eller vold i nære relasjoner
  • har sterk angst for tannbehandling, odontofobi

Henvisning?

Man kan selv ta kontakt eller be tannlege, lege, psykolog eller andre om å kontakte på vegne av pasienten. 

Sound: Audiojungle NSI Lydproduksjon A/S.
Script
: Yizhak Itzchaki. Design and animation: Yizhak Itzchaki, tzachik.com
Opphavsrett: TkØ