Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kompetanseheving hos TkØ

| Oppdatert 11. januar 2024

TkØ har som mål å tilby tannhelsetjenesten varierte opplæringstiltak, som bidrar til økt kompetanse og mest mulig læring.

Kompetansehevende tiltak hos TkØ

I dag tilbyr TkØ flere kompetansehevende tiltak, blant annet e-læringskurs, praktisk-klinisk- kurs, forskningsrettede kurs, gruppekurs og informasjonsfilmer. TkØ arrangerer også seminarer og workshops. 

Tannhelsepersonell kan hospitere ved TkØ. Spesialistene ved TkØ er også tilgjengelige på telefon og e-post for medarbeidere som ønsker å diskutere kliniske problemstillinger. 

 

Hvordan jobber TkØ med kompetansehevende tiltak?

Arbeidet med kompetanseheving for tannhelsepersonell er forankret i TkØs strategi 2023-26. På bakgrunn av mandatet har TkØ nedsatt arbeidsgruppen TkØ-kompetanse. 

TkØ-kompetanse består av representanter ved TkØ og fra tannhelsetjenesten ved fylkeskommunene i Innlandet og i Viken. Arbeidsgruppen identifiserer hvilke behov tannhelsetjenesten har for kompetanseheving, og foreslår deretter aktuelle opplæringstiltak. Tiltakene vil derfor variere over tid. 

 


Del artikkelen