Lystgass kan være et godt hjelpemiddel dersom pasienten f.eks har

  • en generell redsel for tannbehandling
  • uttalt tendens til besvimelse
  • sprøyteskrekk
  • uttalt brekningstendens
  • muskeltonusforstyrrelser (spastikere).

Lystgass er nesten luktfri og tilføres gjennom nesemaske.

Fordelene ved å benytte lystgass:

  • har raskt innsettende beroligende effekt
  • pasienten er våken hele tiden og kan kommunisere med personell om det er nødvendig
  • er enkel og rimelig i bruk
  • har kortvarig virkning, og pasienten kan forlate klinikken kort tid etter avsluttet sedasjon

Tilbudet er i utgangspunktet åpent for alle, men vi prioriterer de prioriterte pasientgruppene fra de fylkene vi har samarbeid med.