TkØ har

  • apparater til å utføre intraorale røntgenopptak

  • OPG

  • kefalostat (profilrøntgen)

  • CBCT (Cone Beam Computed Tomography).


CBCT benyttes til tredimensjonal kartlegging av anatomiske strukturer og brukes for eksempel ved kartlegging av benvolum før innsetting av implantat, ved kartlegging av kritiske anatomiske strukturer før frilegging eller ved fjerning av ikke-frembrutte tenner.