TkØ har blant annet

 • intraorale tannbilder
 • panoramaopptak (OPG)
 • cephalostat (for kjeveortopedisk utredning/planlegging)
 • cone Beam Computed Tomography (CBCT/3D-røntgen)

 

CBCT opptak kan brukes for utredning av problemstillinger innenfor alle odontologiske felt (kjeve- og ansiktsområdet), blant annet:

 • lokalisering av retinerte og/eller overtallige tenner samt dems forhold til nærliggende  strukturer (nervekanal, bihul, nabotenner)
 • utredning av infeskjon- / inflammasjonstilstander
 • implantatplanlegging / benvolumsmåling
 • utredning av traume (tann- og/ eller benskade)
 • lokalisering av rotkanaler, rotresorpsjoner
 • utredning av benigne og maligne tilstander
 • kjeveleddsproblematikk
 • utredning av affisert ben grunnet tannkjøttsyksdommer
 • bihulsproblematikk
 • utredning av bløtvevskalsifikasjoner