Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Veiledning ved pasientbehandling

Publisert | Oppdatert 02. mars 2023

TkØ tilbyr veiledning for tannhelsepersonell ved spesialistklinikken.  

Veiledning

Tannleger kan få veiledning ved pasientbehandling innen alle TkØs spesialistområder, enten på telefon eller per e-post. Det kan for eksempel dreie seg om akutte traumer*, behov for diskusjon av kompliserte kasus, planlegging av pasientforløp eller spørsmål rundt henvisninger. 

Ved henvendelse vil spesialisten danne seg et inntrykk om pasienten bør henvises eller om det er tilstrekkelig med å gi veiledning for å gå videre med behandlingen av pasienten.

Vær oppmerksom på at dette gjelder veiledning av akutte traumer i kontortid. 
 

TkØs spesialistklinikk

TkØ er henvisningsinstans og har i dag spesialister innen pedodonti, periodonti, endodonti, protetikk, radiologi og oral kirurgi. I tillegg tilbyr TkØ behandling i narkose og tannbehandling med lystgassedasjon. Spesialistene jobber tverrfaglig ved kompliserte henvisninger av sammensatte problemstillinger for å yte hjelp på best mulig måte.

Spesialistene har også en rådgivende rolle overfor tannhelsetjenesten. Dette skjer blant annet gjennom veiledning av personell ved pasientbehandling og kasusdiskusjoner, kurs og seminarer og tilbud om hospitering ved TkØs spesialistklinikk. Målet er å heve kompetansen hos tannhelsetjenesten og gi tannhelsepersonell praktisk anvendbart læringsutbytte.

Interessert?

For mer informasjon om veiledning kontakt klinikksjef Jon Sudbø.