Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Periodonti

TkØ har spesialist i periodonti og tilbyr følgende behandlinger: 

  • systematisk behandling av periodontitt og periimplantitt

  • periodontal regenerativ behandling av både bløt- og hardvev

  • mukogingival kirurgi (korreksjon av gingivale defekter med grafting eller regenerativ behandling)

  • behandlingsplanlegging og rehabilitering av tannløshet, inkludert innsetting av tannimplantater ved et tverrfaglig samarbeid med spesialist i protetikk og andre relevante spesialister

 

Tilbudet gjelder for alle pasienter som har behov for spesialistbehandling innen periodonti. Dette gjelder for eksempel pasienter med følgende tilstander:

  • alvorlig periodontitt/periimplantitt

  • vertikale/angulære bendefekt(er)

  • aggressiv periodontitt

  • kompliserte periodontale tilstander hos pasienter med redusert systemisk helse (e.g. diabetes, kreftbehandlede, organtransplanterte)

  • omfattende og avanserte gingivale retraksjoner med eller uten progresjon

  • periodontitt, uavhengig av alvorlighetsgrad, som anses uegnet for behandling hos allmenntannlege