Mål: Kartlegge dagens rutiner for snusforebyggende arbeid. Utvikle og implementere et E-læringsprogram basert. Måle effekten av implementeringen.

Bakgrunn: De fleste 12- 18 åringer benytter seg av tannhelsetjenesten, og unge voksne i alderen 19-20 år får også tilbud om time hos den offentlige tannhelsetjenesten. Med tanke på at bruk av snus kan ha synlig innvirkning på munnhulen, har tannhelsepersonell en unik mulighet til å merke seg bruk av snus. Ungdommer er gjerne inne til undersøkelse hvert 1-2 år, noe som gjør at tannhelsepersonellet kan nå frem til mange. En av tannhelsetjenestens viktigste oppgaver er å arbeide forebyggende, og kan derfor en viktig arena i det tobakksforebyggende arbeidet. Det er usikkert hvor mye kunnskap tannhelsepersonell har om hvordan snus påvirker den orale helsen, og hvor mange i tannhelsetjenesten som faktisk spør, informerer og eventuelt kommer med anbefalinger til pasientene når det gjelder bruk av snus.

Prosjektleder: Vibeke Ansteinsson, forskningsleder TkØ

Samarbeidspartnere:
Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI)
Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM)
 

Prosjektgruppe:

  • Simen Kopperud, Forsvarets sanitet (FSAN)
  • Håkon Valen, NIOM
  • Liv Grøtvedt, FHI
  • Rune Becher, FHI & NIOM
  • Ingrid Klepaker, TkØ
  • Line Schrøder Karlsen, TkØ


Prosjektperiode: 2016-2020