Prosjekttittel: Snusforebyggende arbeid i tannhelsetjenesten - effekten av et e-læringsprogram

Prosjekteier: TkØ

Prosjekttype: Forskningsprosjekt

Prosjektleder: Vibeke Ansteinsson. Phd. Forskningsleder TkØ.

Prosjektmedarbeidere TkØ:
Ingrid Klepaker. Forskningsassistent.
Ewa A. Sz. Hovden. Forsker.
Randi Sekkeseter. Rådgiver.
Vibeke Almaas. E-læringsansvarlig.

Samarbeidspartnere:
Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI)
Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM)
Tannhelsetjenesten i TkØs region

Prosjektperiode: 2016-2018