Mål: Kartlegge sammenhengen mellom snusbruk og uønskede orale manifestasjoner blant ungdommer i aldersgruppen 18-20 år.

Bakgrunn: Snus er et røykfritt tobakksprodukt som brukes i munnen mellom tannkjøttet og leppen. Snusbruk blant unge i Norge (16-24 år) har de siste årene ligget mellom 25 og 30 %. Snusbruken har økt sterkt både blant unge menn og kvinner. Bruk av snus kan gi forandringer i munnslimhinnen, hvor de fleste sees som hvite/røde lesjoner. I de fleste tilfeller reverseres skaden når man slutter å bruke snus. Det kan også forekomme retraksjon av gingiva i området der snusen plasseres. Denne typen skade er ikke reversibel og kan føre til blottlegging av tannhalser, ising i tennene og etter hvert også lokalt tannfestetap. Det er i dag få studier som omhandler orale effekter av snusbruk. Særlig gjelder dette omfanget og grad av effekter blant unge snusbrukere.

Prosjektleder: Vibeke Ansteinsson, forskningsleder TkØ

Samarbeidspartnere:
Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI)
Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM)

Prosjektperiode: 2014-2020

Finansiering: Helsedirektoratet, NIOM og TkØ