TkØ markerer dagen med en kronikk om oppfølging av eldre menneskers munnhelse i Dagens Medisin. 

Les kronikken "Munnhelse – et forsømt samhandlingslandskap". 

Verdens munnhelsedag har som mål å rette oppmerksomheten på viktigheten av god munnhelse og forankre betydningen av munnhelsen for den generelle fysiske helse og velvære.

#Munnhelsedagen #WOHD2023 #munnhelsedagen2023