Om prosjektet
Legge til rette for et bærekraftig, helhetlig tjenestetilbud og integrerte pasient- og brukerforløp for eldre i hjemmetjenesten.

Populasjon av eldre øker raskt og det er estimert at det vil være 1,4 millioner mennesker over 65 år i Norge i 2040. Man forventer derfor en betydelig økning i behovet for ulike helse- og omsorgstjenester, som for eksempel helsetjenester i hjemmet for denne gruppen. Den orale helsen hos eldre i hjemmetjenesten er ofte forsømt og konsekvensene av en dårlig oral helse kan føre til alvorlig sykdom og store smerter eller ha andre negative konsekvenser som følge av dårlig ernæring og psykososiale forhold. Dårlig oral helse kan forebygges ved hjelp av forbedret oral hygiene, som videre kan forbedre den generelle helsetilstanden hos de eldre. God munnhelse betyr mye for allmenntilstanden, ernæringstilstanden, kommunikasjon, utseende, selvfølelse, velbefinnende og livskvalitet. Forebyggende tiltak er viktige for å kunne forhindre forfall av oral helse og øke livskvaliteten. Det er per i dag mangel på kunnskap om hvilke tiltak som er de beste og mest kostnadseffektive for at eldre skal kunne opprettholde en god oral helse livet ut.

Delmål 1
Kartlegge oral helse, behandlingsbehov og behov for hjelp med munnhygiene hos eldre i hjemmebasert omsorg for å videre indentifisere hvilke omsorgstiltak som er de mest egnede for denne brukergruppen.

Delmål 2
Kartlegge eldres perspektiv på sin orale helse og oral helserelatert livskvalitet.

Delmål 3
Gjennomføre kvalitative intervjuer med pleierne i hjemmetjenesten om kunnskap og holdninger om oral helse, for å kunne utvikle effektive rutiner og opplæringsmetoder for ansatte i hjemmetjenesten.

Prosjekteier
Innlandet fylkeskommune v/fylkestannlege Claes Næsheim

Prosjekttype
Phd-prosjekt

Prosjektperiode
2019-2023

Ph.d. stipendiat
Hero I. Hassan

Veiledere

  • Claes Næsheim (Innlandet fylkeskommune)
  • Vibeke Ansteinsson (TkØ)
  • Ewa A. Sz. Hovden (TkØ)
  • Ragnhild Hellesø (UiO)