Om prosjektet

Kunnskap om tannhelse blant voksne i Norge er begrenset. Formålet med denne studien er å kartlegge tannstatus, karies- og behandlingserfaring blant voksne i Nord Trøndelag samt identifisere risikofaktorer som er knyttet til tannhelse i de forskjellige aldersgruppene. Prosjektet vil benytte data som er samlet i helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT4), hvor 4935 deltakere var med i tannhelseundersøkelsen.

Kartlegging av tannstatus ble gjort ved klinisk og radiologisk undersøkelse, mens spørreskjema opplysninger vil bli benyttet for å hente informasjon om sosioøkonomisk bakgrunn, livsstil og tannhelseatferd. Resultater fra prosjektet vil bringe ny kunnskap om tannhelse blant voksne i Norge og vil være viktige for planlegging og beslutninger for fremtidens tannhelsetjenester, utdanning og politikk.

Prosjekteier: TkMidt

Fagansvarlig og kontaktperson på TkØ: Rasa Skudutyte-Rysstad, forsker TkØ

Prosjektperiode: 2017-2024