Om prosjektet
I januar 2020 ble det nye viruset SARS-CoV-19 oppdaget, og 30. januar erklærte Verdens Helseorganisasjon sykdommen Coronavirus disease 2019 (COVID-19) som en pandemi. Inngripende tiltak ble gjort over hele verden for å bremse smittespredningen. Smitte med skjer hovedsakelig gjennom dråpesmitte, men også gjennom kontaktsmitte og luftsmitte. Tannbehandling involverer både nær fysisk kontakt og bruk av instrumenter som kan spre aerosoler eller dråper av vann, saliva, blod og mikroorganismer, og det var derfor nødvendig med ekstra smittevernsrutiner i forbindelse med tannbehandling.

Formål
Kartlegge tannhelsetjenestens håndtering og implementering av smittevernsrutiner i perioden 13. mars- 17. april 2020, kartlegge tannhelsepersonells opplevelse av egen risiko for smitte og arbeidsplassens håndtering av situasjonen og kartlegge hvordan pandemien påvirket dem psykisk i denne perioden.

Prosjekteier
TkØ

Prosjektleder
Vibeke Ansteinsson, forskningsleder TkØ

Prosjektgruppe:

  • Vibeke Ansteinsson (TkØ)
  • Lina Staingvaltaite
  • Marte-Mari Uhlen
  • Ewa Hovden
  • Maziar Shabestari
  • Ibrahimu Mdala
  • Rasa Skudutyte-Rysstad

Prosjektperiode
2020–2021

Kontaktperson
Vibeke Ansteinsson, forskningsleder TkØ

 

Almaas, V. Tannhelsepersonell under pandemien: stor bekymring for smitte og betydelig psykisk belastning forskning.no 21.5.2021