Om prosjektet
Forskningsprosjektet skal måle effekten av samarbeidsavtalene mellom fylkeskommunen og kommunene om forebyggende arbeid og tannbehandling av pasienter i sykehjem. Samarbeidsavtalene mellom fylkeskommunen (tannhelsetjenesten ved fylkestannlegen) og kommunene (omsorgstjenesten ved rådmann) om forebyggende arbeid og tannbehandling av pasienter i sykehjem, ble innført i 2010. Effekten av samarbeidsavtalene måles etter henholdsvis ett og tre år.

Publikasjoner
Are the barriers to good oral hygiene in nursing homes within the nurses or the patients? Willumsen et al 2011
Poster ECG, Ghent, mai 2011