Om prosjektet
Fissurforsegling og pensling med fluor (Duraphat) er etablerte kariesforebyggende metoder ved behandling av barn og unge. Begge behandlingsmetoder benyttes ofte i tannhelsetjenesten og er i store deler av landet rutinebehandling ved undersøkelse av barn med økt kariesrisiko. Hensikten med denne studien er å kartlegge rutiner og holdninger til bruk av fluorlakk og fissurforseglinger for forebyggelse av okklusal karies i tannhelsetjenesten. Alle tannleger og tannpleiere i Hedmark, Oppland og Østfold ble via fylkestannleger invitert til å svare på en spørreundersøkelse. Spørsmål i undersøkelsen omhandlet yrkesbakgrunn, kjønn, antall år i praksis, utdannelsessted, samt rutiner og holdninger til bruk av fissurforseglinger og fluorlakk for forebyggelse av okklusal karies hos barn. Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2017.

 

Sekkeseter, R Tannleger og tannpleiere er usikre på anbefalt behandling mot hull i jekslene Artikkel i forskning.no 19.juli 2019