Om prosjektet
Dype kariesangrep kan være vanskelig å behandle. Derfor trenger vi mer kunnskap om hvordan vi kan få best resultat. I litteraturen er det anbefalt to måter å behandle dyp karies på. Den mest vanlige behandlingen er over to besøk hos tannlegen, mens en annen måte er å gjennomføre behandlingen i ett besøk. Vi ønsker å undersøke hvilken av disse behandlingen som gir best resultat for tannen og minst mulig smerte for pasienten. Dette er et 3-års klinisk oppfølgingsstudie av permanente tenner hos barn fra 9 år og voksne på klinikker i fylkeskommunene Vestland, Agder og Viken.

Formål
Hensikten med studien er å avdekke om boring/rensing av dype kariesangrep i ett besøk er bedre enn boring/rensing i to besøk. Dette for å skape et grunnlag for hvilken behandling som skal velges for fremtidige pasienter med dype kariesangrep. I tillegg ønsker vi å redusere forekomst av smerte og forekomst av rotfylling etter behandling av dype kariesangrep. 

Prosjekteier
Københavns Universitet, Odontologisk Institutt, København, Danmark

Prosjektleder
Lars Bjørndal PhD, Dr.Odont. Fagleder for Endodonti, lektor Odontologisk Institutt, Københavns Universitet

Koordinator i Norge
Lina Stangvaltaite-Mouhat, seniorforsker TkØ

Samarbeidspartnere:

 • Københavns Universitet (Danmark)
 • Copenhagen Trial Unit (CTU) (Danmark)
 • Aarhus Universitetet (Danmark)
 • Moscow State University of Medicine and Dentistry (Russland)
 • Högskolan i Halmstad (Sverige)
 • Malmø Universitet (Sverige)
 • Karolinska institutet (Sverige)
 • Gøteborg Universitet
 • Cardiff University (UK)
 • Dundee Dental Hospital (UK)
   

Prosjektgruppe:

 • Vibeke Ansteinsson (TkØ)
 • Line Christin Schrøder Karlsen (TkØ)

Prosjektperiode
2019-2025

Kontaktperson
Lina Stangvaltaite-Mouhat, seniorforsker TkØ