Høsten 2020 reviderte TkØ e-læringskurset «Smittefritt på tannklinikk», som omfatter både kursets struktur, innhold og organisering. En viktig forskjell fra det opprinnelige kurset er at det nå utformet som et gruppekurs. Det prosessbaserte kurset er delt inn i fire moduler; smittespredning, basale smittevernrutiner, dekontaminering og forberedelser til kirurgi. Hver modul varer fra 2,5-3 timer og går over fire økter. Modulene inneholder teori presentert på ulike måter, for eksempel gjennom film og foredrag. I tillegg er det lagt opp til varierte arbeidsmetoder der kursdeltakerne selv må jobbe med fagstoffet gjennom blant annet gruppeoppgaver og konkret ferdighetstrening. Selve gjennomføringen av modulene styres av klinikkleder med bistand fra TkØ via Teams.

Det opprinnelige e-læringskurset «Smittefritt på tannklinikk» vil bli fjernet fra www.tkost.no.

Kursdatoer våren 2021


Dato for gjennomføring av modulene:

  • Tirsdag 20. april: Modul 1. Smittespredning.
  • Torsdag 29. april: Modul 1. Smittespredning.
  • Onsdag 5. mai: Modul 2. Basale smittevernrutiner. 
  • Torsdag 20.mai: Modul 3. Dekontaminering. 
  • Tirsdag 8. juni: Modul 4. Forberedelse til kirurgi. Aspetikk.

Alle modulene starter kl. 1200 og avsluttes 1500. 

Modul 1 kjøres to ganger.

Modulene er uavhengige av hverandre, men for optimal læring anbefaler vi å ta alle modulene. Vi anbefaler litt tid mellom hver modul, eks. 1- 2 uker.

Påmelding

Påmelding må gjøres gruppevis/samlet klinikk. Ta kontakt med seniorrådgiver Merete Berg-Berthinussen for påmelding.

Mer informasjon om kurset "Smittefritt på tannklinikk"