Om kurset

Gruppekurset gjennomføres ved egen klinikk. Det er klinikkleder som arrangerer og leder kursdeltakerne gjennom kurset med veiledning fra TkØ.
TkØ vil være tilstede via Teams ved oppstart og slutten av hver modul. Kurset krever aktiv deltakelse og har oppgaver som innebærer både samarbeid og selvstendig arbeid.

Kurset er delt inn i fire moduler, hvor hver modul varer ca. 3 timer.
Temaene for modulene er

 • smittespredning
 • basale smittevernrutiner
 • dekontaminering
 • forberedelse til kirurgi. Aseptikk.

Vi anbefaler litt tid mellom hver modul, eks. 1- 2 uker.
Modulene er uavhengige av hverandre, men for optimal læring anbefaler vi å ta alle modulene. 

 

Praktisk informasjon

Målgruppe: Gruppekurs for tannhelsepersonell.

Tid: ca. 3 timer for hver modul.

Antall timer NTFs etterutd.: 3 timer pr. modul

Kursgjennomføring: Det er klinikken selv som arrangerer og gjennomfører kurset etter veiledning fra TkØ.
Selve gjennomføringen avklares nærmere med TkØ.

Pris:

 • For deltakere ansatt i Innlandet og Viken fylkeskommuner: 500,- pr. deltaker pr. modul.
  Hvis flere enn 10 deltakere: makspris 5 000,-.
 • Øvrige: 1 000,- pr. deltaker pr. modul.
  Hvis flere enn 10 deltakere: makspris 10 000,-.

Læringsmål for modul 1: Smittespredning

 • Få kjennskap til hva infeksjonssykdommer forårsakes av​.
 • Få kjennskap om hva som skjer når kroppen blir utsatt for smitte.
 • Få kjennskap til forskjellen på virus og bakterier.
 • Få kjennskap om smittekjeden og kunne gi eksempler på tiltak som hindrer et eller flere ledd i smittekjeden.

Læringsmål for modul 2: Basale smittevernrutiner

 • Få kjennskap til hvilke tiltak basale smittevernrutiner omfatter​.
 • Få kjennskap til metodene for å utføre korrekt håndhygiene​.
 • Kunne utføre korrekt håndhygiene​.

Læringsmål for modul 3: Dekontaminering

 • Få kunnskap om dekontamineringsprosessen​.
 • Få kunnskap til å kunne vurdere om dekontamineringen på egen​
  arbeidsplass er tilfredsstillende.

Læringsmål for modul 4: Forberedelse til kirurgi. Aspetikk.

 • Kunne gjennomføre en kirurgisk oppdekning​.
 • Kunne utføre kirurgisk håndvask​.
 • Kunne ta av og på kirurgiske hansker​.
 • Kjennskap til hvilke instrumenter som skal være sterile ved et​
  kirurgisk inngrep​.

Kursdatoer!

TkØ vil kjøre alle modulene våren 2021. Vi gjør oppmerksom på at modul 1 kjøres to ganger.
Ønsker du kurset utenom oppsatte datoer? Ta kontakt og vi finner en løsning.
 

Kursdatoer for våren 2021:

 • Tirsdag 20. april: Modul 1. Smittespredning.
   
 • Torsdag 29. april: Modul 1. Smittespredning
   
 • Onsdag 5. mai: Modul 2. Basale smittevernrutiner.
   
 • Torsdag 20.mai: Modul 3. Dekontaminering.
   
 • Tirsdag 8. juni: Modul 4. Forberedelse til kirurgi. Aspetikk.


Alle modulene starter kl. 1200 og avsluttes 1500. 
For påmelding kontakt oss, enten på e-post eller telefon.

Kontaktinformasjon