Vi er allerede godt i gang med planlagte aktiviteter. I alt 30 deltakere i CORAL møttes på et digitalt åpningsarrangement den 28. januar. I CORAL samarbeider forskere, helsetjeneste- og brukergruppe og rådgivendegruppe på tvers av fagområder for å sammen bidra til bedre oral helse hos eldre hjemmeboende pasienter. Etter en kort introduksjon om prosjektet arrangerte vi diskusjoner i små tverrfaglige grupper. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og er ledet av Avdeling for sykepleievitenskap, UiO og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ). 

 

Tekst: Lubomila Korzeniewska, forskningskoordinator CORAL