Om prosjektet
Etablere et nytt fagnettverk for eldres munnhelse (gerodontologi). Gjennom seminarer, symposier, og en ny informativ nettside skal nettverket synligjøre forskning, øke forskningsaktiviteten og det tverrfaglige samarbeid med andre helsetjenesteområder.

Prosjekteier
Tannhelsetjenestens kompetansesentre

  • Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt)
  • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Nord-Norge (TkNN)
  • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør (TkS)
  • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest, Hordaland (TkV)
  • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)

Prosjektleder
Vibeke Bull, forskningsleder v/ TkV-Rogaland

Finansiering
Norges forskningsråd (NFR)

Prosjektets nettside
https://www.geronett.no/

Prosjektpeiode
2018-2022

Kontaktperson hos TkØ
Vibeke Ansteinsson, forskningsleder TkØ