Om prosjektet
Etablere et nytt fagnettverk for eldres munnhelse (gerodontologi). Gjennom seminarer, symposier, og en ny informativ nettside skal nettverket synligjøre forskning, øke forskningsaktiviteten og det tverrfaglige samarbeid med andre helsetjenesteområder.

Prosjekteier: Tannhelsetjenestens kompetansesentre

Finansiering: Norges forskningsråd (NFR)

Prosjektleder: Vibeke Bull, forskningsleder v/ TkV-Rogaland

Kontaktperson hos TkØ: Vibeke Ansteinsson, forskningsleder TkØ

  • Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt)
  • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Nord-Norge (TkNN)
  • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør (TkS)
  • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest, Hordaland (TkV)
  • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)

Prosjektpeiode: 2018-2022

Prosjektets nettside: https://www.geronett.no/