Kurskatalogen inneholder både praktisk-kliniske kurs og forskningsrettede kurs. Kursholdere er i hovedsak fra TkØs spesialisttannklinikk og forskningsavdeling.

– Det er første gang vi tilbyr så mange kurs, og denne gangen har vi stor bredde i kurstematikken. Her er det blant annet oral cancer, avtrykk av vold, litteratursøk, pasientkommunikasjon og klinisk fotografering. Det syns vi er spennende og håper mange vil benytte seg av, forteller Merete og legger til at alle kursene gir timer i NTFs etterutdanningssystem.
Valg av kursemnene er basert på dialog med tjenesten i regionen i tillegg til innspill fra TkØs interne fagmiljø.

Du finner kurskatalogen her.

Program og påmeldingsskjema for det enkelte kurs blir lagt ut fortløpende.