Kursnavn Dato Kursholder Målgruppe Antall timer NTFs etter.utd.
Trygg kirurgi februar  26. februar
 • Geir Støre, spesialist i maxillofacial kirurgi
 • Eirin Skofterud, klinikksekretær
Tannhelsepersonell, gjerne team 3

Sprøyteskrekk og injeksjonsteknikk

 4. mars
 • Andreas Schmalfuss, spesialist i pedodonti
 • Åshild Nupen, psykologspesialist v/TkØs TOO-team
 • Alexander Stepanenko, tannlege v/ TkØs TOO-team
Tannleger og tannpleiere 3
Regional samling TOO. Utsatt 18.-19. mars
 • TOO-teamet ved TkØ
Tverrfaglig behandlerteam TOO. Påmelding skjer via TOO-info.no. De inviterte vil få beskjed.  
Den nye klassifikasjonen av periodontitt; paradigmeskifte eller gammelt nytt?Utsatt 27. mars
 • Maziar Shabestari, forsker og spesialist i periodonti
Tannleger og tannpleiere 4
Dekontaminering av medisinsk utstyr og dentale instrumenter. Smittevern (ledere). Utsatt 2. april
 • Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering (NKD) i samarbeid med TkØ
Ledere i tannhelsetjenesten 4
Kurs i kunnskapsbasert praksis for tannhelsepersonell; modul 1. Utsatt 20. mai
 • Ewa S. Hovden, forsker
 • Rasa Skudutyte-Rysstad, forsker
Tannleger og tannpleiere 5
Traumatologi. Utsatt. 27. mai
 • Reidun Agnalt, spesialist i pedodonti
Tannleger 3
Panoramabilder, OPG. Utsatt 29. mai
 • Neeraj Kasbekar, spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi
 • Lars Reinborg, Plandent
Tannhelsepersonell 4
Trygg kirurgi, juni. Utsatt   3. juni
 • Geir Støre, spesialist i maxillofacial kirurgi
 • Eirin Skofterud, klinikksekretær
Tannhelsepersonell, gjerne i team 3
Pasientkommunikasjon. Utsatt 12. juni
 • Jorun Torper, tannlege v/ TkØs TOO-team
 • Alexander Stepanenko, tannlege v/ TkØs TOO-team
 • Åshild Nupen, psykologspesialist v/ TkØs TOO-team
Tannleger og tannpleiere
Maks 10 pers.
5
Intraorale røntgen, opptaksteknikk. Utsatt  25. juni
 • Neeraj Kasbekar, spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi
 • Lars Reinsborg, Plandent
Tannhelsepersonell 3
Kurs i kunnskapsbasert praksis for tannhelsepersonell; modul 2 26. august
 • Ewa S. Hovden, forsker
 • Rasa Skudutyte-Rysstad, forsker
Tannleger og tannpleiere 5
Oral cancer. Utsatt 27. august
 • Geir Støre, spesialist i maxillofacial kirurgi
Tannleger og tannpleiere 3
Dekontaminering av gjenbruksutstyr i tannhelsetjenesten 2. september
 • Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering (NKD) i samarbeid med TkØ
Tannhelsepersonell 4
Regional samling for tverrfaglige TOO-team, region TkØ. Utsatt: Ny dato kommer. 28. oktober
 • TOO-teamet ved TkØ
Tverrfaglig behandlerteam TOO. Påmelding skjer via TOO-info.no. De inviterte vil få beskjed.  
Tannlegeangst er ikke for pyser. Utsatt 26. november
 • Charlott Holstad, psykologspesialist ved TkØs TOO-team
Mer informasjon kommer  

Hvordan lykkes med prosjektarbeid i tannhelsetjenesten?

På forespørsel
 • Ewa S. Hovden, forsker
 • Rasa Skudutyte-Rysstad, forsker
Tannleger og tannpleiere med interesse for og som er involvert i prosjektarbeid i tannhelsetjenesten. 5