Elverum kommune har tatt initiativ til å inkludere tannhelsen i samhandlingsreformen. Kommunen ansatte en tannpleier for å heve kompetansen om tann- og munnhelse blant pleie og omsorgspersonale i fem kommuner i Hedmark. Målet med samarbeidet var å bedre allmenntilstand og livskvalitet for både sykehjemspasienter og eldre hjemmeboende pasienter.

I sin begrunnelse skriver Zendiumkomiteen : "Prosjektet er banebrytende, godt forankret og har stor overføringsverdi.  Det skal bli meget spennende å følge dette prosjektet videre." Prisen ble gitt under møte i Samfunnsodontologisk Forum.

TKØ gratulerer!