Et av kampanjens hovedmål er å øke kompetanse om sammenhengen mellom diabetes og tannhelse, og er rettet både mot befolkningen og tannhelsepersonell. Kampanjen ønsker også å bidra til at flere med diabetes 2 får stilt en diagnose, og bedre hjelp til pasienter som har fått diagnosen. Tannlegeforeningen og Tannpleierforeningen har sammen med Diabetesforbundet utarbeidet brosjyrer om teamet til pasienter og tannhelsepersonell.

Pasienter med diabetes - info til pasienter

Pasienter med diabetes - tannhelseteam

Mer om kampanjen finner du hos Tannlegeforeningen, Tannpleieforeningen og Diabetesforbundet.