Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Verdens håndhygienedag 5. mai

Illustrasjonsbilde: Verdens håndhygienedag

Verdens håndhygienedag 5. mai 2014. Illustrasjon: Folkehelseinstituttet

Mandag 5. mai er det Verdens håndhygienedag. Folkehelseinstituttet og fire regionale kompetansesentre for smittevern er ansvarlig for den nasjonale markeringen av dagen. Målgruppen i år er helsepersonell, pasienter/beboere og besøkende i helseinstitusjoner. TKØ markerer begivenheten med quizen, Rene hender.

Denne artikkelen er over 9 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Håndhygiene er det enkleste og mest effektive tiltaket man har for å forebygge infeksjoner og spredning av bakterier, det gjelder også de som er antibiotikaresistente. Korrekt utført håndhygiene er med på å beskytte pasienten.

På Verdens håndhygienedag fokuseres det på særlig tre områder:

  • Håndhygienens betydning for å forebygge spredning av antibiotikaresistente bakterier. Man kan hverken se antibiotikafølsomme- eller resistente mikroorganismer. Håndhygiene blir derfor det viktigste, enkleste og mest effektive tiltak for å forebygge smitte generelt og antibiotikaresistente bakterier spesielt.
  • Riktig plassering av hånddesinfeksjonsdispensere. Studier viser videre at man med små endringer kan bidra til økt bruk. Et av de viktigste tiltakene er riktig plassering av slike dispensere i fellesområder.
  • Infeksjonsrisiko ved bruk av ringer og armbåndsur ved behandling av pasienter.

Infeksjonsrisiko ved bruk av ringer og armbåndsur i klinisk praksis

Det siste tiåret er det publisert flere store studier innen emnet. Studiene viser blant annet at helsepersonell som bærer ring, inkludert glatt giftering, langt hyppigere har sykdomsfremkallende bakterier på hendene enn sine kollegaer uten ring.

Studiene har ført til at internasjonale anbefalinger om at alle typer ringer og armbåndsur bør tas av under klinisk arbeid. Norge har i flere år frarådet bruk av alle typer ringer gjennom lokale og regionale prosedyre og nasjonal faglige veileder for håndhygiene fra 1990 og 2004.

På tross av anbefalingene er frekvensen av ringer og armbåndsur fortsatt høy ved mange norske helseinstitusjoner.

TKØs quiz Rene hender

TKØ har utarbeidet quizen Rene hender for tannhelsepersonell basert på registreringsskjemaer utarbeidet av FHI.

Svarene kan gi et uvitenskapelig inntrykk i hvilken grad myndighetenes anbefalinger gjennomføres i tannhelsetjenesten. Din deltakelse vil være anonym. 

Last ned plakater

FHI har utarbeidet flere nyttige plakater. Veggplakatene «Har du tatt den av?» er ment som en påminnelse til helsearbeidere om at klokker og ringer forhindrer god håndhygiene. Du finner også andre plakater:

Plakat om hånddesinfeksjon

Plakat om håndvask 

Les mer om Verdens håndhygienedag på FHI

Del artikkelen