Håndhygiene er det enkleste og mest effektive tiltaket man har for å forebygge infeksjoner og spredning av bakterier, det gjelder også de som er antibiotikaresistente. Korrekt utført håndhygiene er med på å beskytte pasienten.

Bak den nasjonale markeringen står Folkehelseinstituttet og fire regionale kompetansesentre for smittevern i tillegg til representanter i kommunehelsetjenesten. I år har dagen to hovedområder:

1. Håndhygiene blant helsepersonell.

2. Håndhygiene blant pasienter og besøkende.

WHO markerer 10 års jubileumet med blant annet filmsnutten Clean care is safer care.

Ta TKØs quiz, Rene hender!