Den polske forskergruppen fant også at proteinsammensetningen i saliva var endret, og at proteininnholdet i saliva var signifikant lavere enn for kontrollgruppen. Dette gjaldt særlig de yngste barna. Alle målinger ble utført på ustimulert saliva, som ble innsamlet på et bestemt tidspunkt på dagen.

De fant imidlertid ingen sammenheng mellom hverken salivamengde eller proteininnhold og tannhelseindikatorer( DMFT,dmft).

Forskerne konkluderer med at diabetes mellitus; type 1 ser ut til å føre til funksjonelle endringer i spyttkjertlene med redusert salivasekresjon og svekkelse av det medfødte immunsystemet i saliva, noe forfatterne antar kan bety en trussel både for tannhelse og generell helse for disse pasientene. De anbefaler derfor spesielle forebyggende tiltak for barnepasienter med diabetes mellitus type 1.

Du finner artikkelen i full tekst her  eller ved å gå inn på Acta Odontologica Scandinavica via Norsk helsenett