Studien er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Oslo universitetssykehus, Universitet i Oslo og National Institute of Health Sciences og bygger på data fra den norske Miljø- og Barneastmastudien. Undersøkelsen er ledet av forsker og postdoktor Randi Berthelsen ved folkehelseinstituttet. Kilde: forskning.no.

Triklosan er et kjemisk stoff som brukes for å forhindre vekst av bakterier. Det tilsettes hovedsakelig kosmetiske produkter som tannkrem, deodorant og såper. Tidligere forskning har vist at stoffet vi stort sett kommer inn i kroppen gjennom slimhinnene i munnen. Denne studien har ikke kartlagt fra hvilke kilder barna har fått i seg triklosan. Men siden tidligere studier antyder at viktigste vei inn i kroppen er gjennom munnen, kan tannkrem være en viktig synder.

Forskerne har undersøkt nivåene av triklosan i urinen til 623 norske ti-åringer. Omtrent halvparten av dem hadde høyt nok nivå av triklosan til at det var målbart. En stor amerikansk studie viste også nylig at det var en sammenheng mellom triklosan og allergi hos barn. Der hadde åtte av ti barn målbare nivåer av triklosan. Mengden triklosan som barna i begge landene ble utsatt for, var omtrent like stor. Men de norske barna som hadde mest triklosan i kroppen, hadde høyere nivåer enn tilsvarende gruppe barn i USA, uten at vi kan forklare hvorfor, sier Bertelsen.

Dette er første gang nivåene av triklosan i kroppen er kartlagt hos norske barn. Triklosan nivået i urin ble brukt som et mål på den totale mengden triklosan man har i kroppen på et gitt tidspunkt; både det som kommer inn gjennom slimhinnen i munnen og gjennom huden.

Triklosan har som oppgave å drepe bakterier som kan være farlige for oss. Men stoffet kan også drepe de «gode» bakteriene som vi er avhengige av. Når sammensetningen av de gode bakteriene i tarmen, huden eller munnen forandres, øker risikoen for allergi, ifølge den såkalte hygienehypotesen. Derfor har økt bruk av triklosan og antibakterielle produkter generelt blitt satt i sammenheng med økt forekomst av allergi, men det mangler studier som viser dette.

I det siste har det kommet noen få studier, deriblant vår, som alle antyder at triklosan øker risikoen for allergi. Men det er for tidlig å gi råd om å unngå triklosan. Til det har vi for lite dokumentasjon, sier Bertelsen.

Dersom et produkt inneholder triklosan skal det være oppgitt i produktets liste over innholdsstoffer.