Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tre vitenskapelige artikler fra TkØ

| Oppdatert 12. februar 2024

TkØ har deltatt i flere vitenskapelige artikler innen temaer som: tannhelsepersonells kommunikasjonsferdigheter overfor utsatte barn, tannhelsetjenester til eldre med hjemmetjenester og sammenhengen mellom karies og periodontitt.  

Enhancing investigative interview training using a child avatar system: a comparative study of interactive environments

Forskningsprosjektet “Oral health care services for Children victims of violence and sexual abuse" (OrChid) har som mål å styrke tannhelsetjenestens rolle i avdekking av vold og overgrep mot barn. Orchid har i samarbeid med ILMA-prosjektet ved OsloMet/SimulaMet gjennomført en studie som har sammenliknet brukererfaringer av et intervjutreningsprogram. Programmet skal ved hjelp av en barneavatar øke kommunikasjonsferdighetene til tannhelsepersonell og annet helsepersonell som arbeider med barn som har blitt utsatt for overgrep.

Les artikkelen Enhancing investigative interview training using a child avatar system: a comparative study of interactive environments
 

Tannhelsetjenester til eldre med hjemmetjenester – praksis, egenvurdert kunnskap og utfordringer blant norske tannleger og tannpleiere

I 2023 publiserte CORAL-prosjektet en artikkel om eksisterende praksis, egenvurdert kunnskap og utfordringer blant norske tannleger og tannpleiere i møte med eldre pasienter med hjemmetjenester. Artikkelen var basert på en nasjonal spørreundersøkelse blant norske tannleger og tannpleiere, og resultatene viste at en betydelig andel tannleger og tannpleiere i Norge opplever at de mangler kunnskap i møte med sårbare eldre pasienter. I tillegg viste studien at tannbehandling av eldre pasienter med hjemmetjenester oftere sikter mot å lindre akutte problemer enn å opprettholde eller forbedre den orale helsen. Temaet engasjerte klinikerne, og spørsmålene som ble stilt i spørreskjemaet var problemstillinger klinikerne også selv uttrykte at de ønsket å ta opp eller få svar på. Det var derfor naturlig å publisere resultatene i et tilgjengelig format for tannhelsepersonell i Norge. Artikkelen er nå gjengitt i sin helhet som sekundærpublikasjon i Tannlegetidende.

Les artikkelen Tannhelsetjenester til eldre med hjemmetjenester – praksis, egenvurdert kunnskap og utfordringer blant norske tannleger og tannpleiere
 

Co-occurrence of dental caries and periodontitis: multilevel modelling approach

Det har vært usikkert om det er sammenheng mellom de to vanligste tannsykdommene, karies og periodontitt. Forskere ved TkØ har nå publisert en studie som har undersøkt karies og periodontitt hos voksne, og vist at tannsykdommene var til stede på de samme tennene. Det kan tyde på et behov for en mer tverrfaglig tilnærming og utvikling av tiltak rettet mot begge sykdommer samtidig.

Les artikkelen Co-occurrence of dental caries and periodontitis: multilevel modelling approach

 

Tekst: Marte-Mari Uhlen-Strand, seniorforsker TkØ

Del artikkelen