Den pasientrettede virksomheten ved TkØ øker og vi søker etter erfaren tannhelse-/helsefagarbeider eller annet helsepersonell med relevant bakgrunn til TkØs resepsjon, spesialisttannklinikk og vårt TOO team. TOO er et tilrettelagt tannhelsetilbud til personer som har blitt utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi/sterk tannbehandlingsskrekk. Ved spesialistklinikken har vi spesialiteter innen: pedodonti, periodonti, oral kirurgi og oral medisin, maxillofacial kirurgi, kjeveortopedi, protetikk og bittfysiologi og endodonti.

Vi søker kvalifiserte personer til å fylle disse stillingene:

  • resepsjonist (100% stilling)
  • tannhelse-/helsesekretær til spesialistklinikk (100%)
  • tannhelse-/helsesekretær til TOO teamet (100%)

Oppgavene vil være resepsjonstjeneste, assistere tannlegespesialistene, dekontaminering, pasientadministrasjon, deltagelse i undervisning/kursgivning og bidra i utviklingen av TkØ.

Gå til utlysningen og elektronisk søknadsskjema (ID 2638).