Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

TKØ har fått utredningsoppdrag om tannhelseforhold hos rusavhengige

| Oppdatert 30. juli 2015
Foto:TKØ

Foto:TKØ

TKØ har fått et utredningsoppdrag fra Helsedirektoratet som gjelder tannhelseforhold hos rusavhengige. Prosjektet var omtalt i statsbudsjettet for 2014, er godt politisk forankret og skal se på tannbehandlingstilbud, tannhelseforhold og tannbehandlingsbehov hos rusavhengige. I tillegg omfatter oppdraget en kartlegging av tannhelseforhold hos personer med kvalifiseringsstønad fra NAV. Line Schrøder Karlsen er tilsatt som prosjektleder.

Denne artikkelen er over 8 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Line har fått permisjon fra stilling som folkehelsekoordinator i Tannhelsetjenesten i Østfold for et år for å jobbe med dette. Line har tidligere også jobbet med et tverrfaglig lavterskeltilbud for rusavhengige i Sarpsborg kommune, og hun gløder for å få til et adekvat tilbud til rusavhengige. Vi spør om hun kan fortelle nærmere om prosjektet.
- Prosjektet er egentlig tredelt. Første del skal forgå i uke 12 i 2014 og består av en undersøkelse som alle fylkestannlegene skal besvare. Denne undersøkelsen er dels en oppfølging av SIRUS rapporten fra 2010 og dels en helt ny undersøkelse.

Før sommerferien skal del to av prosjektet gjennomføres. Dette er en brukerundersøkelse blant personer som mottar kvalifiseringsstønad fra NAV. Deres selvopplevde tannhelse skal undersøkes. Denne undersøkelsen skal gjøres blant personer som har fullført kvalifiseringsprogrammet i 2013. Deltakere fra alle bydelene i Oslo vil bli inkludert pluss et tilsvarende antall fra mindre land- og by kommuner. Resultatene fra denne undersøkelsen vil telle med i vurderinger av om personer på kvalifiseringsstønad skal få vederlagsfri tannbehandling i fremtiden.

Den siste del av undersøkelsen er en pilotstudie for å teste ut en metode for å kartlegge tannhelseforhold hos rusmiddelbrukere. Den vil bestå av en brukerundersøkelse blant ruspasienter som har fått tannbehandling, og det vil også bli gjennomført en undersøkelse blant behandlere på noen få klinikker. Både klinikker fra fylker som har organisert tilbudet som en ren fylkeskommunal oppgave, og private klinikker som fylkeskommuner kjøper tjenester fra, vil bli inkludert.

Om piloten skal videreføres til en større landsomfattende undersøkelse vil deretter bli vurdert av Helsedirektoratet og HOD. Dette ligger foreløpig ikke inne i de bevilgede midler.

TKØ har organisert prosjektet med en prosjektgruppe og en bredt sammensatt referansegruppe. Prosjektgruppa består av personell fra TKØ: Forskningsleder Henrik Jansson, direktør Hilde Vogt Toven, E-læringskoordinator Vibeke Alstad og forsker Anne Gimmestad (Innleid for å bidra i prosjektet).

Vi treffer Line rett etter at hun har hatt møte med referansegruppa, hvor det kom mange positive tilbakemeldinger om prosjektet. Referansegruppa består av personer fra KoRus-Oslo (Kompetansesenter rus), RiO (Rusmisbrukernes interesseorganisasjon), SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning), TAKO-senteret, UiO; avdeling for samfunnsodontologi, fylkestannlegene, Tannhelsetjenesten i Hedmark, NAV, Velferdsetaten i Oslo og ROP (Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse).

Vi spør Line om hva hun synes om å jobbe med rusprosjektet og får straks svar tilbake at det er kjempegøy, og at hun setter pris på mulighetene til å fordype seg innen dette feltet som hun brenner for.

Og hva venter du kommer ut av prosjektet?

Vi håper det vil bidra til å sette ting i system så vi kan jobbe målrettet for at  de som trenger det mest får bedre tannhelse. Og derfor håper vi selvfølgelig på god deltakelse blant alle de involverte i prosjektet, avslutter Line.

 

 

 

Del artikkelen